Jak każdego roku, tak i w tym, naszą parafię nawiedzili Trzej Królowie. Przybyli z licznymi orszakami, wśród których była duża grupa księżniczek i książąt. Po mszy św. oddali pokłon Dziecięciu.  Mszę św. sprawowali ks. Adrian Kalek, Ks. Marek Danek i ks. Michał Łukasik. końcowym akcentem uroczystości było wspólne śpiewanie kolęd.
Kaplica pw. MB Częstochowskiej w Sichowie Dużym otrzymała nowe organy. Jest to nowy instrument. Stanowi dar księdza rodaka naszej parafii, ks gen dr kan Zbigniewa Kołtona.Wartość darowizny to 8 tys. zł. Będzie upiększał przez kolejne lata liturgię mszy świętych w naszej kaplicy. Za ten dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
W święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycyjnym ostatnim dniu śpiewania kolęd, jak co roku w naszej parafii mogliśmy posłuchać pieśni Bożonarodzeniowych. Wykonywane były przez solistów, duety, orkiestrę, zespoły. Wszystkie prezentacje nagrodzono gromkimi brawami, słodkim upominkiem i albumem o tematyce religijnej. Gratulujemy wykonawcom, dziękujemy prowadzącym, pani katechetce i ks. Pawłowi.
Ciemnica 2021
Grób Pański 2021
Święcenie pokarmów 2021
Triduum Paschalne -  Wielki Piątek 2021
Triduum Paschalne -  Wielka Sobota 2021
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tą prawdę świętowaliśmy uroczyście i ogłaszaliśmy całemu światu o największym cudzie Chrystusa. Począwszy od Niedzieli Palmowej przez Wielki Tydzień, szczególnie w czasie Triduum Paschalnego czuwaliśmy przy Panu Jezusie, adorując Go w Ciemnicy i Grobie. W Wielką Sobotę błogosławiliśmy pokarmy a wieczorem w czasie Wigilii Paschalnej oraz w Niedzielę Zmartwychwstania radowaliśmy się, że  Chrystus powstawszy z grobu,  przyniósł światu nadzieję zmartwychwstania i dostęp do nieba.
>1<>2<>3<>4<>5<