Obsada personalna:

    Proboszcz: Ks. dr Micha
ł Łukasik
    Wikariusz: Ks. mgr
lic. Paweł Zyśko