"Via Domini - Droga Pana"  - Kwartalnik Stowarzyszenia Miejscowości Parafii Koniemłoty "Przyszłość" - zawierający bardzo interesujące informacje o parafii Koniemłoty dotyczące jej bogatej historii jak również planów na przyszłość.