Ks. Roman Kotlarz, Boży kapłan z Koniemłotów

W parafiach Diecezji Sandomierskiej został odczytany edykt Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, dotyczący rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza.
Zgoda Watykanu na proces beatyfikacyjny ks. Kotlarza

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza – niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu.
Modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów,
uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza.
Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”,
za pomoc niesioną potrzebującym,
za odważną obronę praw Bożych i ludzkich,
za towarzyszenie prześladowanym
oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie.
Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść,
stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.

Udziel mi za jego przyczyną łaski …………………..,
o którą pokornie proszę,
a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Ks. Roman Kotlarz na ołtarze - wybrane strony Diecezji Radomskiej
Ks. Roman Kotlarz - wybrane artykuły Katolickiej Agencji Informacyjnej
Jan Paweł II

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW.ODPRAWIONEJ NA LOTNISKU WOJSKOWYM (fragment)

                                                                  Radom, 4 czerwca 1991

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
„... ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza
                                 
                                                                                                                                                                     Źródło:IPN http://ipn.gov.pl                    zobacz wystawę
Postawa ks. Romana Kotlarza wezwaniem do niezłomnego ufania Panu Bogu
Ks. Roman Kotlarz urodził się 17.10.1928 r. w Koniemłotach w wielodzietnej rodzinie.
Do szko
ły podstawowej chodził w Koniemłotach, do liceum uczęszczał w Staszowie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie, następnie kontynuował je w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1954 r. ...
                                                                                                                         ...     Ks. Paweł Cygan - Koniemłoty 15.08.2013 r.
Źródło: www.diecezjasandomierska.pl

                    czytaj tekst
W obronie prawdy i sprawiedliwości

NASZ REGION - PRACA UCZNIÓW SZKOŁY W KONIEMŁOTACH

Zasłużeni mieszkańcy Koniemłót
Źródło: http://nowa.edukacja.strefa.pl
Pamięć o Księdzu Romanie Kotlarzu   Patronie Ludzi Pracy i Radomskiej Solidarności.
Należę do pokolenia, dla którego spontaniczny protest radomskich robotników w obronie godności ludzi pracy w czerwcu 1976 roku to nie tylko karta z historii, ale ważne życiowe doświadczenie.
Źródło:http://www.radom.kik.opoka.org.pl/
Źródło: http://www.niedziela.pl/
W tym roku mija 30. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza. Jego tragiczny los do złudzenia przypomina gehennę, jaką przeszedł ks. Jerzy Popiełuszko. Przed niespełna 2 laty bp Andrzej Dzięga utworzył Ośrodek Dokumentacji Życia i Działalności księdza Romana. Gromadzone w nim materiały mają posłużyć do rozpoczęcia procesu beatyfikacji zamordowanego przez UB kapłana.
Temu, który błogosławił wołaniu o prawdę, sprawiedliwość i wolność
...
W sobotę 17 września w podstaszowskich Koniemłotach, w 35. rocznicę śmierci kapłana, mieszkańcy miasta i gminy Staszów uczcili jego pamięć.
Źródło: http://www.staszow.pl
SZCZEPAN KOWALIK

KSIĄDZ ROMAN KOTLARZ

ZAPOMNIANA OFIARA BEZPIEKI

Ksiądz Roman Kotlarz, proboszcz podradomskiej parafii Pelagów, zmarł w szpitalu w Krychnowicach 18 sierpnia 1976 r. o 8.00.     Agonia, wśród okresowych drgawek całego ciała, trwała dwie godziny.
Polskie Radio nadało reportaż pt.  "Kapelan" - sylwetka ks. Romana Kotlarza 
"Chleba naszego powszedniego daj nam - tak wołał Radom, tak wspólnie wołaliśmy razem – ja z wami" - mówił w jednym kazań ksiądz Roman Kotlarz o wydarzeniach Czerwca '76. Duchowny 25 czerwca 1976 roku, w dniu robotniczego protestu przeciwko drastycznym podwyżkom cen, znalazł się na ulicach Radomia i pobłogosławił protestujący tłum...
                    czytaj tekst

                    czytaj tekst