Ks. Roman Kotlarz, Boży kapłan z Koniemłotów

W parafiach Diecezji Sandomierskiej został odczytany edykt Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, dotyczący rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza.
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „... ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”
                                                       zobacz wystawę


Źródło:IPN http://ipn.gov.pl
Postawa ks. Romana Kotlarza wezwaniem do niezłomnego ufania Panu Bogu
Ks. Roman Kotlarz urodził się 17.10.1928 r. w Koniemłotach w wielodzietnej rodzinie.
Do szkoły podstawowej chodził w Koniemłotach, do liceum uczęszczał w Staszowie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie, następnie kontynuował je w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1954 r.


Źródło: www.diecezjasandomierska.pl
Źródło: http://nowa.edukacja.strefa.pl
W obronie prawdy i sprawiedliwości

NASZ REGION - PRACA UCZNIÓW SZKOŁY W KONIEMŁOTACH

Zasłużeni mieszkańcy Koniemłót
„Temu, który błogosławił wołaniu o prawdę, sprawiedliwość i wolność”
...
W sobotę 17 września w podstaszowskich Koniemłotach, w 35. rocznicę śmierci kapłana, mieszkańcy miasta i gminy Staszów uczcili jego pamięć.
W tym roku mija 30. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza. Jego tragiczny los do złudzenia przypomina gehennę, jaką przeszedł ks. Jerzy Popiełuszko. Przed niespełna 2 laty bp Andrzej Dzięga utworzył Ośrodek Dokumentacji Życia i Działalności księdza Romana. Gromadzone w nim materiały mają posłużyć do rozpoczęcia procesu beatyfikacji zamordowanego przez UB kapłana.
Źródło: http://www.staszow.pl
Źródło: http://www.niedziela.pl/
Pamięć o Księdzu Romanie Kotlarzu
Patronie Ludzi Pracy i Radomskiej Solidarności.
Należę do pokolenia, dla którego spontaniczny protest radomskich robotników w obronie godności ludzi pracy w czerwcu 1976 roku to nie tylko karta z historii, ale ważne życiowe doświadczenie.
Źródło:http://www.radom.kik.opoka.org.pl/
 
Jan Paweł II
HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW.ODPRAWIONEJ NA LOTNISKU WOJSKOWYM (fragment)
Radom, 4 czerwca 1991
SZCZEPAN KOWALIK

KSIĄDZ ROMAN KOTLARZ

ZAPOMNIANA OFIARA BEZPIEKI

Ksiądz Roman Kotlarz, proboszcz podradomskiej parafii Pelagów,
zmarł w szpitalu w Krychnowicach 18 sierpnia 1976 r. o 8.00.
Agonia, wśród okresowych drgawek całego ciała, trwała dwie godziny.

czytaj cały tekst
czytaj cały tekst
Zgoda Watykanu na proces beatyfikacyjny ks. Kotlarza

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza - niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu.
Modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów,
uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza.
Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”,
za pomoc niesioną potrzebującym,
za odważną obronę praw Bożych i ludzkich,
za towarzyszenie prześladowanym
oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie.
Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść,
stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.

Udziel mi za jego przyczyną łaski …………………..,
o którą pokornie proszę,
a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Ks. Roman Kotlarz na ołtarze ( GALERIA)