Wniebowzięcie Maryi było bardziej chwalebne od wniebowstąpienia Chrystusa, gdyż na Jego spotkanie wyszli tylko Aniołowie, a na spotkanie Maryi wyszli nie tylko Aniołowie, ale i święci, a przede wszystkim Jezus Chrystus jako Głowa wszystkich.         Św. Piotr Damiani.
Zbawiciel pierwszy przed Maryja poszedł do nieba nie tylko, aby przygotować jej tron, ale aby poprzez wyjście ze wszystkimi Aniołami i świętymi uczynić bardziej triumfalny Jej ingres do nieba.                             Św. Anzelm.
A r c h i w a l n e  s t r o n y
"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość."
Jan Paweł II