16 i 25 marca w kościele parafialnym odbyło się niecodzienne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Polegało na przedstawieniu poszczególnych stacji w scenkach symbolicznych. Całość przeplatały pieśni o Męce Pańskiej. Sugestywności obrazu dopełniały kostiumy i gra świateł. Modlitwa została przygotowana przez chórek Via Domini i młodzież pod kierunkiem ks. Pawła.

              
        pod linkiem dostępne zdjęcia z piątkowej Drogi Krzyżowej:
        
        https://drive.google.com/open?id=1Aas8JENaDbsEdDtkcG8mexKTNoOixJbM
Tradycyjnie w czasie rekolekcji ulicami naszej miejscowości wyrusza Droga Krzyżowa. Tym razem rozważania były oparte na życiu i męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kózkówny. W procesji niesiono jej relikwie.
Niesienie krzyża do stacji podejmowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Czynnie włączyli się strażacy. Dziękujemy za liczny udział.
W ostatnim tygodniu przed Niedzielą Palmową przeżywaliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Nauki głosił ks. Emil Hapak z Sandomierza. W pierwsze trzy dni tygodnia rekolekcje głoszone były w Sielcu i Sichowie Dużym, pozostałe dni w kościele oraz dla uczniów szkół. W rekolekcje wpisała się plenerowa Droga Krzyżowa i sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych. Dziękujemy za postawę rozmodlenia i liczne uczestnictwo.
Obchód Niedzieli Palmowej łączy się z procesją, upamiętniającą uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Także w naszej parafii, z licznym udziałem wiernych odbyła się procesja wokół kościoła. Niesiono kolorowe palmy wykonane różnymi sposobami i technikami. Na zakończenie niektórzy opowiadali o swoich palmach, pokazując je wszystkim zebranym w świątyni. Każdy otrzymał słodki upominek.
        Ciemnica
W Wielki Czwartek w katedrze sandomierskiej z licznym udziałem kapłanów i Służby Liturgicznej Ołtarza ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz sprawował mszę św. krzyżma. Podczas uroczystości zostały poświęcone oleje krzyżma, chrztu i chorych. Księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po mszy świętej ministranci i scholanki zostali zaproszeni do Wyższego Seminarium Duchownego na krótkie przedstawienie oraz na poczęstunek.
Wśród SLO była również delegacja naszych ministrantów i scholi.
Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, na której Pan Jezus ustanowił sakrament eucharystii i kapłaństwa. W każdej parafii w godzinach wieczornych sprawowana jest msza św. - pamiątka tamtego wydarzenia.
W naszej wspólnocie eucharystii tej przewodniczył ks. Marek. W homilii podkreślił znaczenie kapłaństwa w obecnych czasach. Na mszy św. odbyło się poświęcenie modlitewników dzieciom z klas III. Po mszy św. na pamiątkę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, przeniesiono Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji /ciemnicy/, gdzie będzie możliwość modlitwy do nabożeństwa Wielkopiątkowego.
Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawuje się mszy św. W kościołach sprawowane jest nabożeństwo, poprzedzone Droga Krzyżową. Nabożeństwo składa się z Liturgii Słowa, z opisem Męki Pańskiej, u nas śpiewanej przez chór i rozbudowaną modlitwą powszechną, adoracji Krzyża, Komunii św., przeniesienia Pana Jezusa do grobu. Całość zakończył śpiew Gorzkich Żali. Modlitwie przewodniczył ks. Paweł.
O godz. 21.00 młodzież, zespół Sichowianie wraz z ks. Pawłem wystawili Misterium Męki Pańskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
     Grób Pański
Tradycyjnie w Wielką Sobotę poświęcaliśmy pokarmy na stół wielkanocny. Poświęconymi jajkami i innymi wiktuałami dzielimy się przy śniadaniu wielkanocnym. Niech będzie to wyrazem naszej miłości do Boga i bliźniego.
Wigilia Paschalna to najbardziej uroczysta, pełna znaków i symboli msza św. Jej części to liturgia światła, słowa, wody i eucharystii. Poprzez obfitość czytań poznajemy historię zbawienia, działania Boga w historii człowieka. Liturgia prowadzi do zmartwychwstania, Chrystus pokonuje śmierć, wychodzi zwycięsko z grobu, by dać nam życie.
1   2   3   4    5   6    7   8