16 września odbył się w naszej parafii III Piknik Rodzinny "Odkrywamy nasze talenty". Na scenie wystąpiło kilkanaście zespołów i wielu solistów należących do naszej wspólnoty. Nie zabrakło reprezentacji szkół, grup parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych. Oprócz prezentacji na scenie, między występami można było wziąć udział w zabawach, nagradzanych gromkimi brawami i upominkami ufundowanymi przez parafię i sponsorów. Trwała także loteria, w której każdy los wygrywał. zadbano także o coś dla ciała. Były kiełbaski, kaszanka, ciasto i kawa, cieszące się duża popularnością. Piknik zakończyły tańce do godz. 22. Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji druhom strażakom, sponsorom oraz wszystkim za udział i zabawę.
Wrzesień i październik to miesiące ważne dla naszych grup śpiewaczych, ponieważ reprezentowały one naszą parafię na konkursach zewnętrznych. Schola "Perełki" była na Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej, przywożąc stamtąd statuetkę i dyplom. Chór brał udział w imprezach folklorystycznych w Sichowie Małym i Szydłowie. Na pierwszej z nich zdobył I miejsce, z drugiej przywiózł puchar i dyplom. Gratulujemy.
We wrześniową sobotę grupą 59 osób udaliśmy się do Kazimierza Dolnego i Wąwolnicy. W Kazimierzu odwiedziliśmy ciekawe miejsca na czele z Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej. Oprócz tego wyszliśmy na Wzgórze Trzech Krzyży i dziedziniec zamkowy. Podziwialiśmy również słynne organy w kościele parafialnym. Niewątpliwą atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. Po południu udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Tam uczestniczyliśmy we mszy świętej, wysłuchaliśmy historii sanktuarium a ostatnim akcentem było wspólne ognisko. Bóg zapłać za wspólne pielgrzymowanie.
29 września ks. proboszcz obchodził swoje imieniny, była okazja do złożenia życzeń, wspólnej modlitwy i spotkania przy kawie. Dziękujemy wszystkim za obecność.
W piękny październikowy weekend udała się z naszej parafii pielgrzymka do Lwowa. Podziwialiśmy zabytki tego pięknego miasta, uczestniczyliśmy we mszy świętej w polskiej katedrze, odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Był także czas na zabawę i zakupy. W wyjeździe brało udział 59 osób. Choć trochę zmęczeni, wszyscy wrócili zadowoleni z zagranicznego wyjazdu.
27 października przy kaplicy w Sielcu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej Podobwodu Staszów zamordowanym w Sielcu 28.10.1943 r. Odsłonięcie poprzedziła koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem ks. kan Jana Bukowskiego, proboszcza z par. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Homilię wygłosił ks. kan Wiesław Kowalewski, dyr. Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Po mszy sw. poświęcenia dokonał ks. kan dr Michał Łukasik, proboszcz parafii Koniemłoty. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, m.in. z IPN- u z Krakowa, władze samorządowe ze Staszowa,delegacje lokalnych instytucji. Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek do świetlicy w Sielcu.
Pierwszym akcentem obchodów uroczystości Święta Niepodległości był koncert "Śpiewamy dla Niepodległej", który odbył się w CKR w Sichowie Dużym. Wystąpiło wielu artystów, m. in. nasza schola i chór parafialny. Wykonano wiele pięknych utworów patriotycznych. Można było zaobserwować różnorodność stylów muzycznych. Wszystko na chwałę naszej umiłowanej ojczyzny.
11 listopada nasza parafia modliła się w intencji Ojczyzny. O godz. 11.30 sprawowano  mszę św., po której złożono kwiaty i modlono się przy obelisku Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza i Krzyżu Katyńskim. Przy tym ostatnim odśpiewano hymn państwowy. Po powrocie do świątyni wspólnie wykonano kilkanaście pieśni patriotycznych.
Zamość 2019
22 listopad to dzień wspomnienia Św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. W tym dniu nasze grupy śpiewające wystąpiły z koncertem, czcząc w ten sposób św. patronkę. Występ został podzielony na trzy grupy tematyczne: religijną, patriotyczną i folklorystyczna. Wystąpili: schola Perełki, chór parafialny, Via Domini, duet Dorota i Gustaw Kozłowscy, pan organista.
W ostatni listopadowy weekend 110 osób z naszej wspólnoty udało się na pielgrzymkę do Wieliczki, Tyńca i Igołomi. Wielu z nich było pierwszy raz w tych miejscach, które wszystkich zachwyciły. Oprócz kopalni zwiedziliśmy Opactwo Tynieckie oraz Muzeum sw. Brata Alberta w Igołomi.
W niedzielę Chrystusa Króla grupa naszych młodych chłopców została podniesiona do godności ministranta i lektora. Cieszymy się ich gotowością do podjęcia służby przy ołtarzu Pana Jezusa oraz życzymy wytrwałości i obowiązkowości.
1   2   3    4   5