25 czerwca, jak co roku w Radomiu była sprawowana msza święta w intencji ofiar czerwca 1976 r., w tym za naszego rodaka ks. Romana Kotlarza. We mszy świętej koncelebrowanej uczestniczyła delegacja z naszej parafii wraz z ks. proboszczem.
W tym roku w czasie wakacyjnego wypoczynku odwiedziliśmy Bułgarię , słoneczne Kranievo. Był to pierwszy wyjazd do tego kraju. Wypoczynek przebiegał przy słonecznej pogodzie, nie brakło wycieczek krajoznawczych i degustacji miejscowych potraw. Czas szybko minął, ale przed nami kolejne wyjazdy, tym razem nad polskie morze.
         18 sierpnia w Koniemłotach odbyły się uroczystości ku czci Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza. To właśnie w tym dniu, przed 43 laty, po okresie upokarzania oraz tortur psychicznych i fizycznych odszedł do Pana          ks. Roman, proboszcz parafii w Pelagowie koło Radomia. Odważył się stanąć w obronie robotników, walcząc     o prawo do godnego życia i wolności. W swoich kazaniach podkreślał konieczność obrony wiary, upominając się o los ludzi zatrzymanych  i internowanych. Zapłacił za to biciem i prześladowaniem przez służby bezpieczeństwa.
         Doroczne uroczystości rozpoczęło powitanie uczestników przez  proboszcza parafii ks. Michała Łukasika i  złożenie kwiatów na grobie Sługi Bożego. Przybyły liczne delegacje, w tym ministrowie Piotr Wawrzyk           i Anna Krupka, parlamentarzyści RP, Maria Zuba, Andrzej Kryj, Adam Cyrański, Czesław Siekierski, wojewodowie świętokrzyscy, Agata Wojtyszek i Bartłomiej Dorywalski, przedstawiciele władz powiatowych      i gminnych na czele ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem i burmistrzem Leszkiem Kopciem. Obecni byli także przedstawiciele Związku NSZZ Solidarność z Radomia, Staszowa, Połańca, Grzybowa, Oleśnicy, druhowie strażacy, członkowie Towarzystwa Patriotycznego im. ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu oraz Stowarzyszenia Przyszłość w Koniemłotach. Nie zabrakło delegacji zakładów pracy, szkół i instytucji z terenu powiatu a także rodziny ks. Romana.
          Po złożeniu kwiatów i chwili zadumy na miejscowym cmentarzu, w drodze do świątyni, zatrzymano się przy obelisku, poświęconym ks. Romanowi, ufundowanemu przez społeczność parafii. Tam złożono wiązanki       i przy dźwiękach górniczej orkiestry Grupy Azoty Siarkopol SA udano się do kościoła na mszę świętą. Eucharystii przewodniczył pomocniczy biskup radomski Piotr Turzyński, koncelebrowali, ks. Michał Łukasik, proboszcz parafii, ks. Marek Fituch, kanclerz Diecezji Radomskiej, ks. Paweł Cygan z Bogorii, ks. Jan Bukowski z Ostrowca Świętokrzyskiego i O. Marian Sojka z Torunia.
Modlono się o rychłą beatyfikację ks. Kotlarza w 43 rocz. śmierci oraz w intencji NSZZ Solidarność w 39. rocz. powstania.
Ks. biskup przybliżył postać kapłana - patrioty, odnosząc się do współczesnych wyzwań, stojących przed ludźmi wiary. Ks. Roman może być  dla nas wzorem wiary i odwagi wobec problemów pojawiających się na drogach ludzkiego życia.
Wspólne biesiadne spotkanie po uroczystej mszy było okazją do wspomnień i dzieleniem się świadectw            o ks. Romanie Kotlarzu. Towarzystwo Patriotyczne im. ks.Romana Kotlarza w Szydłowcu, Stowarzyszenie " Przyszłość" Miejscowości  i Parafii Koniemłoty nadały popołudniowemu spotkaniu  klimat zadumy i dyskusji nad przemijaniem ludzkiego życia i trwałością nieprzemijalnych wartości jakimi jest szacunek do drugiego człowieka w duchu chrześcijańskiej miłości  i prawdy płynącej od Boga.
18 sierpnia po południu oddano cześć ks. Kotlarzowi w Pelagowie, ostatniej parafii Sługi Bożego, naszego rodaka. Uroczystości odbyły się z udziałem delegacji naszej społeczności z ks. proboszczem i O. Marianem Sojką na czele.
Darłówko 2019
Czas wakacyjnego wypoczynku szybko minął. W tym roku byliśmy w Jastrzębiej Górze, Darłówku i Łebie, zwiedzając piękne nadmorskie kurorty i korzystając z pięknej pogody oraz licznych atrakcji. Korzystaliśmy także z rowerów, uczestnicząc w rajdzie do Połańca. Do zobaczenia na kolejnych pielgrzymkowych i turystycznych szlakach.
W tegorocznej akcji Caritas pod hasłem "Tornister pełen uśmiechu" uczestniczyła także nasza parafia. Dzięki temu dziesięcioro dzieci otrzymało plecaki wraz z wyposażeniem. Odbiór nagród miał miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokąd z dziećmi udał się ks. Paweł. Dzieciom podobały się nowe przybory szkolne.
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia z naszej parafii udała się piesza pielgrzymka do Sulisławic. Wzięło w niej udział ok. 70 pątników. Wielu  też dojechało do Sanktuarium samochodami i autobusem, by modlić się w intencji nas wszystkich podczas mszy św. oraz adoracji. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1 września parafia Koniemłoty dziękowała Panu Bogu i ludziom za tegoroczne plony. Do kościoła przybyły delegacje z chlebami i wieńcami dożynkowymi. Po kazaniu nastąpiła prezentacja. Każda grupa powiedziała kilka zdań na temat swojego dzieła. Wszystkie wzbudzały zachwyt. Po mszy św. w budynku klasztoru odbyła się agapa.
8 września przeżywaliśmy doroczny odpust parafialny. Mszy św. odpustowej i procesji przewodniczył Ojciec Piotr z zakonu trynitarzy. Dziękujemy za liczny udział i wspólną modlitwę.
1   2   3    4   5