1/2017   2/2017    3/2007  4/2017   5/2017
W dniach 20 - 21 października odbyła się parafialna pielgrzymka do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego, świętej Lipki i Torunia. Pielgrzymi modlili się na miejscu objawień w Gietrzwałdzie. W tym roku przeżywamy 140 rocznicę tamtych wydarzeń. Zwiedzili także klasztor w Stoczku Warmińskim, gdzie był internowany kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, wysłuchali koncertu organowego w Świętej Lipce, poznawali  Radio Maryja, uczestnicząc w Koronce do Bożego Miłosierdzia, podziwiali Sanktuarium Jana Pawła II. Pielgrzymce przewodził ks. Marek Olszewski a w Toruniu oprowadzał nasz rodak O. Marian Sojka.
23 października po renowacji wrócił do naszej parafii obraz św. Józefa. Renowacja została przeprowadzona w Rzeszowie, w pracowni p. Grószczyńskich. Odnowiony obraz został poświęcony przez księdza biskupa podczas wizytacji kanonicznej. Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym było możliwe przeprowadzenie prac.
24 października w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy wizytę kanoniczną ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Wizytę rozpoczęła katecheza w Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, prowadzona przez ks. Marka. Po niej ks. biskup spotkał się z młodzieżą i gronem pedagogicznym tej szkoły. Ks. biskup odwiedził kaplice dojazdowe w Sichowie Dużym i Sielcu, spotkał się z rodzinami księży rodaków i siostry zakonnej, udał się do chorych w domach i w Zespole Opiekuńczo Leczniczym, był także na cmentarzu parafialnym. Zwieńczeniem wizytacji była Msza święta, poprzedzona spotkaniem z ministrantami.
Ksiądz biskup przyjął sprawozdania od wszystkich grup duszpasterskich, których było 12. Wysłuchał też sprawozdania ks. proboszcza z ostatnich pięciu lat. Na zakończenie udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
W dniach 27 - 29 października w Jabłonce na Orawie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Piosenki Religijnej "Stabat Mater". Pierwszy raz śpiewała tam nasza schola "Perełki" wykonując dwa utwory: Pani ma, Matko czysta oraz Boże mój Boże. Została przyjęta gromkimi brawami i choć nie zdobyła miejsca na podium, występ można uznać za udany. Wyjazd połączony był z wypoczynkiem, gdyż dzieci były także w Zakopanem, kąpiąc się w basenie, zwiedzając Krupówki, uczestnicząc we mszy świętej w Sanktuarium Cudownego Medalika. Mimo wietrznej pogody i padającego śniegu z deszczem, humory wszystkim dopisywały.
Święto Niepodległości w Koniemłotach

11 listopada mszą świętą o godz. 11.30 rozpoczęły się obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę świętą sprawował proboszcz parafii, ks. Michał Łukasik. Po błogosławieństwie wierni udali się pod obelisk ks. Romana Kotlarza, męczennika wydarzeń radomskich, gdzie złożyli wiązankę z białoczerwonych kwiatów i zapalony znicz. Następnie wszyscy wrócili do świątyni, gdzie pod przewodnictwem scholi i chóru  śpiewano pieśni patriotyczne. Wspólne śpiewanie zakończył występ pań z Koła Gospodyń ze Święcicy.
18 listopada w Gorzycach z udziałem naszej scholi "Perełki" odbył się Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej. W przeglądzie wzięło udział ponad 40 zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Nasza schola zaśpiewała "Pani ma Matko Czysta" oraz " Boże mój Boże".
Występ został nagrodzony brawami a śpiewacy obdarowani pamiątkowymi aniołkami.
23 listopada dzieci i młodzież z naszej parafii uczestniczyła w wycieczce do Rzeszowa. Dla większości wyjazd był nagrodą za systematyczne uczęszczanie na nabożeństwa różańcowe w miesiącu październiku. W programie znalazło się zwiedzanie lotniska w Jasionce wraz z pokazem umiejętności strażaków lotniskowych, przejście trasą podziemną pod rynkiem, seans w multikinie oraz wizyta w Muzeum Dobranocek. W wycieczce uczestniczyło 72 osoby, w tym kilkoro rodziców. Godziny spędzone w stolicy Podkarpacia minęły bardzo szybko.
W piękny sobotni  dzień 25 listopada odbył się parafialny wyjazd do Sanktuariów Podkarpacia. 40 pielgrzymów modliło się w Sanktuarium Maryjnym w Dębowcu, następnie w Tarnowcu, gdzie sprawowana była msza święta,
Z Tarnowca pielgrzymi udali się do Dukli, do pustelni i Sanktuarium św, Jana.
W niedzielę Chrystusa Króla w naszej parafii odbyło się uroczyste przyjęcie chłopców i dziewcząt do grona ministrantów, lektorów i scholanek. Ministranci otrzymali stroje liturgiczne, pelerynki, lektorzy złożyli przysięgę, trzymając w ręku księgę Pisma Świętego, śpiewający w scholi ślubowali chęć pracy w zespole. Po mszy świętej w sali klasztornej odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców.
W przeddzień wspomnienia św. Barbary, w niedzielę 3 grudnia ks. proboszcz sprawował mszę świętą w int. górników i hutników, szczególnie z naszej parafii. We mszy sw. uczestniczyły delegacje miejscowych zakładów. W procesji z darami przyniesiono chleb, piękny wazon, kosz z owocami i kosz z kwiatami. Polecano wszystkich wstawiennictwu św. Barbary, która jest patronką  wykonujących niebezpieczne zawody.
13 grudnia w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbył się diecezjalny  finał Olimpiady Liturgicznej na temat sakramentu chrztu świętego. Wśród finalistów znalazło się dwóch uczniów naszej szkoły: Wiktor Nowak i Kamil Banaś. Rozwiązywali test składający się z dwudziestu pytań. Obaj osiągnęli wynik powyżej 60%. Otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczył biskup diecezjalny Krzysztof Nitkiewicz.
W ramach przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego przeżywaliśmy parafialne rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Adam Kozak z diec. gliwickiej, odpowiedzialny za muzykę kościelną w tej diecezji. Tematem spotkań było przywrócenie Jezusowi pierwszego miejsca w naszym sercu, rodzinie, parafii, ojczyźnie. "Jeśli On będzie na miejscu pierwszym, wszystko będzie na swoim miejscu" podkreślał kaznodzieja, cytując Ojców Kościoła. Cieszy liczny udział wiernych w rekolekcjach w kościele i kaplicach. Wytrwajmy w Bożej Łasce, by radować się Błogosławieństwem Bożej Dzieciny.
21 grudnia w Szkole Podstawowej w Koniemłotach młodzież przedstawiła jasełka. Oprócz głównych postaci świętej Rodziny, pojawili się pasterze, królowie i  diabły, Przybliżyły one okoliczności narodzenia Pana Jezusa, Zbawiciela świata. Przesłaniem spektaklu było zwycięstwo dobra, które przyniósł Jezus, nad złem, reprezentowanym przez Heroda i szatana. Kolejna prezentacja odbędzie się w szkole w dniu 7 stycznia po mszy św. o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
23 grudnia to podczas tegorocznego adwentu ostatni dzień rorat. Wielu naszych parafian uczestniczyło systematycznie w porannej mszy sw. o godz. 7.00. Wśród nich były dzieci i młodzież. W ostatnim dniu czekała na nich nagroda. Rozdano 35 paczek ufundowanych przez księży. Dla starszych była książka o sakramencie Eucharystii. Wylosowano również figurkę Matki Bożej. Trafiła do Wiktorii Gozdek. Zapraszamy za rok.