Pielgrzymowanie do Sulisławskiej Pani stało się tradycją w naszej parafii. W ostatnią sobotę sierpnia, pod przewodnictwem ks. Pawła Zaręby, ponad 53 pątników udało się w drogę, by pokłonić się naszej Matce. W słońcu i w deszczu, po kilku godzinach dotarli do celu. Tu wraz z kolejnymi pielgrzymami, którzy przybyli autobusem i i prywatnymi środkami lokomocji, pobłogosławieni przez miejscowego ks. proboszcza weszli do bazyliki. Uczestniczyli we mszy świętej oraz czuwaniu przed obrazem Matki Bożej. Modlitwę zakończył Apel Jasnogórski. W modlitwie uczestniczyło ponad 300 mieszkańców parafii.
W pierwszą niedzielę września odbyło się w naszej parafii święto dziękczynienia za plony. Rolnicy zgromadzili się przed kościołem z wieńcami dożynkowymi. W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Koniemłot, Tuklęczy, Krzczonowic i Grzybowa. Oprócz tego przyniesiono dary z Sielca i Święcicy. Podczas mszy świętej nastąpiła prezentacja  wieńców i błogosławieństwo darów. Każda grupa przygotowała krótki program artystyczny. Po mszy świętej odbyła się degustacja darów i dzielenie się wspólnym dobrem.
8 września przeżywaliśmy parafialny odpust. Główna msza święta z udziałem księży z dekanatu i licznym udziałem wiernych odbyła się o godz. 11.30. Przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Roman Hnat, kapelan szpitala w Staszowie. Bóg zapłać druhom strażakom, młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami i panią dyrektor, chórkowi i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę w intencji naszej parafii.
W słoneczne popołudnie 10 września odbył się II Parafialny Rajd Rowerowy. Tym razem celem była Beszowa z przepięknym kościołem. Sprzed kościoła wyruszyło ok. 30 cyklistów, by przez Pacanówkę i Podborek dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Tam powitał nas ks. proboszcz Krzysztof Serafin, zapraszając do świątyni. Opowiedział jej historię i przedstawił plany renowacji. Po modlitwie i zwiedzaniu kościoła, dalsza część wycieczki przebiegała przy grillu. Były kiełbaski i śpiew piosenek, nie tylko religijnych. Wieczorem wszyscy wyruszyli w drogę powrotną i po zmroku zameldowali się w Koniemłotach. Cyklistom przewodniczyli ks. Paweł z ks. proboszczem.
Pod hasłem "Idźcie i głoście tajemnicę krzyża" odbyła się XVIII edycja Świętokrzyskiego  Rajdu Pielgrzymkowego. Uczestniczyli w niej także uczniowie naszej szkoły, pokonując trasę z Paprocic na Święty Krzyż. Prowadzeni przez doświadczonych przewodników świętokrzyskich wysłuchali opowiadań o Puszczy Jodłowej, Świętokrzyskim Parku Narodowym i wielu ciekawostek. Po dotarciu do celu uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej przez czterech biskupów diecezji radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej.
2 października została powołana do istnienia nowa wspólnota - Legion Maryi. Odbyło się to z udziałem diecezjalnego opiekuna duchowego, ks. Rafała Cudziło wraz z delegacjami sióstr i braci legionowych z Połańca, Staszowa, Mostek, Bogorii, Wiązownicy, Tarnobrzega. Nasz Legion Maryi pod wezwaniem MB Wniebowziętej liczy cztery siostry i 6 osób wspierających. Życzymy dalszego rozwoju i nowych sióstr i braci w Legionie.
Doroczne Spotkanie Róż Różańcowych odbyło się w tym roku w Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii. Uczestniczyła w nim także grupa z naszej parafii. W modlitwach polecaliśmy naszą parafię, szczególnie czcicieli różańca świętego.
7 października, we wspomnienie MB Różańcowej, dzieci z klas III z naszej parafii otrzymały różańce. Mamy nadzieję, że w Roku Fatimskim, tak jak pastuszkowie z Fatimy, często będą sięgać po różaniec, wypraszając opiekę Maryi dla siebie i dla świata. Był to pierwszy z prezentów otrzymanych przez dzieci, kolejnymi będą medalik i modlitewnik.