W niedzielę, 23 sierpnia, w Koniemłotach, obchodzono 44. rocznicę śmierci tragicznie zmarłego ks. Romana Kotlarza. W rodzinnej miejscowości księdza odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterskiego duchownego.
Uroczystości  rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach modlitwą w intencji zmarłego. Modlitwę odmówił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniemłotach, ks. dr Michał Łukasik.
Kwiaty na mogile kapłana złożyli między innymi: Piotr Wawrzyk – poseł na Sejm RP i wiceminister spraw zagranicznych, delegacja poseł Agaty Wojtyszek, Marek Jońca - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych: Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa wraz z zastępcą dr Ewą Kondek, Leszek Guzal – wicestarosta staszowski, Stanisław Batóg – wiceprzewodniczący rady powiatu staszowskiego, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatury w Kielcach, delegacje zakładów pracy, „Solidarności”, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta i gminy Staszów.
Wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta Grupy Azoty KiZCHS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Następnie w tutejszym kościele odbyła się Msza święta w intencji zmarłego kapłana, o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, której przewodniczył ks. kan. Jan Bukowski z Sandomierza. Kaznodzieja podkreślił znaczenie osoby ks. Romana Kotlarza podczas wydarzeń radomskich. Porównał oddanie życia przez ks. Kotlarza do męczeństwa apostołów, którzy także ponieśli śmierć za prawdę ewangelii.
Po zakończonej mszy świętej, księdza Romana Kotlarza oraz  czas tworzenia „Solidarności” wspominali: Krzysztof Lipiec- poseł na Sejm RP, Piotr Wawrzyk – poseł na Sejm RP i wiceminister spraw zagranicznych oraz Waldemar Bartosz przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” ziemi świętokrzyskiej.
Końcowym akcentem uroczystości było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym księdza Romana Kotlarza.