Modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza:

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów,
uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza.
Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”,
za pomoc niesioną potrzebującym,
za odważną obronę praw Bożych i ludzkich,
za towarzyszenie prześladowanym
oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie.
Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść,
stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.

Udziel mi za jego przyczyną łaski …………………..,
o którą pokornie proszę,
a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen