Redaktor prowadzący:  Andrzej Kruzel.  Współpraca: ks. kan. Paweł Cygan,  Jan Ungeheuer,
Roman Myśliwiec, Remigiusz Kruzel, Jan Mazanka, Ewelina Walczak, Paulina Majczak - Tarka.
Via Domini Droga Pana nr 1 Koniem≥oty 2010
Via Domini Droga Pana nr2 Koniem≥oty 2010
Via Domini Droga Pana nr 3 Koniem≥oty 2010

                                      Od przeszłości do przyszłości

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu krótką publikację zawierającą informacje o
bogatej historii naszej Parafii i kompleksie kościelno-klasztornym w Koniemłotach.
Wieloletnia tradycja i kultura naszego regionu godne są szerokiej prezentacji. Trwałe wartości
naszego dziedzictwa kulturowego stały się inspiracją wydania przez Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości  Parafii Koniemłoty „Przyszłość" pierwszego numeru gazetki parafialnej
pn. „Via Domini - Droga Pana".

                          NR 1/2010 aby otworzyć kliknij tutaj
                                              Szanowni Państwo!

Niech radość Wielkanocy napełni Wasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego. Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad
przemijanie.
Niech te święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocmym stole.
Z serdecznymi żeczeniami wszystkiego tego, co od Boga pochodzi.
Wesołego Alleluja !!!            
                     Proboszcz parafii  ks. kanonik Paweł Cygan

                           NR 2/2010 aby otworzyć kliknij tutaj
                                             Szanowni Państwo!

Kończy się Rok Kapłaństwa, okres rozważań o powołaniu, roli kapłana w życiu
społecznym i duchowym umacnianiu duszpasterstwa wiernych.  W powszechnym
powołaniu do świętości dostrzegamy szczególną inicjatywę Boga, który wybiera
niektórych ludzi, aby byli blisko Jego syna - Jezusa Chrystusa i aby byli Jego
uprzywilejowanymi sługami oraz świadkami. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie
żywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań w rodzinach i parafii.

                              NR 3/2010 aby otworzyć kliknij tutaj